2022-01-12 07:50Nyheter

Vi ses på Sweden Innovation Days

Sweden Innovation DaysSweden Innovation Days

Kom och träffa oss på Sweden Innovation Days! Besök vår digitala monter och lär dig mer om vårt arbete i att besvara frågan: Hur kan Sverige finansiera nya behandlingsmetoder som snart kommer ut på marknaden, både gällande läkemedel och MedTech, och säkerställa att dessa ges till rätt patienter på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt? 

Tisdag 18 januari kl 11:30

Välkommen att delta i vårt seminarium där vi delar med oss av våra erfarenheter från projektet Från horisont till framtid, om hur ett optimalt nationella dataset kan skapas genom att använda existerande infrastruktur, automatisering och datadelning. I arbetet att förbättra datasamlingr för olika diagnoser, ATMP samt dataagenererande MedTech produkter har vi använt relevanta och nytänkande lösningar såsom exempelvis block-chain teknologi och populationsscreening.

Sweden Innovations Days

Sweden Innovation Days är ett globalt event som äger rum digitalt 17-20 januari 2022. Under eventet samlas aktörer från hela världen med syfte att ta del av inspirerande talare, höra om unika sätt att arbeta med innovation samt träffa nya organisationer som kan leda till nya samarbeten för att bidra till en mer hållbar värld.
 
Se hela programmet och anmäl dig här: https://swedeninnovationdays.se/
 
Vi ser fram mot att se er där!


Om Health Solutions

Health Solutions är ett svenskt företag som arbetar med att hantera och förädla stora volymer av patient- och sjukvårdsgenererad hälsodata. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder för att ta fram verktyg som sorterar och visualiserar data i syfte att ge tillgång till rätt information vid rätt tillfälle, för att på så vis skapa bättre hälsa hos den viktigaste personen i informationskedjan, patienten. Slutprodukten kan vara beslutsstöd för vårdgivare, kvalitetsregister med realtidsdata och screeningverktyg eller andra skräddarsydda eHälso-lösningar. Våra produkter används över hela Norden såväl som internationellt. Health Solution har kontor i Stockholm och London. Besök oss gärna på www.healthsolutions.se