2021-12-01 08:40Nyheter

Världsaidsdagen

Det är idag den 1 december och vi på Health Solutions vill lyfta fram det allt så viktiga ämnet - hiv och aids. Idag är det Världsaidsdagen, en internationell dag som infördes för att minnas de som mist sitt liv till följd av aidsrelaterade sjukdomar och för att skapa medvetenhet kring hiv och aids.

Vårt kvalitetsregister InfCare HIV gör ett stort och viktigt arbete i att nationellt stötta vården och patienter i denna diagnos. Idag hyllar vi dem och deras arbete i denna ännu stigmatiserade diagnos. 


Om Health Solutions

Health Solutions är ett svenskt företag som arbetar med att hantera och förädla stora volymer av patient- och sjukvårdsgenererad hälsodata. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder för att ta fram verktyg som sorterar och visualiserar data i syfte att ge tillgång till rätt information vid rätt tillfälle, för att på så vis skapa bättre hälsa hos den viktigaste personen i informationskedjan, patienten. Slutprodukten kan vara beslutsstöd för vårdgivare, kvalitetsregister med realtidsdata och screeningverktyg eller andra skräddarsydda eHälso-lösningar. Våra produkter används över hela Norden såväl som internationellt. Health Solution har kontor i Stockholm och London. Besök oss gärna på www.healthsolutions.se