2021-10-11 14:43Nyheter

Health Solutions på "Vägen in i vården"

Den 14 oktober arrangeras Vägen in i vården, ett "matchmaking-event" där produktbolag inom MedTec får möjlighet att lyfta fram idéer och lösningar för en rad viktiga aktörer inom vården i Västra Götalandsregionen.  Inför eventet har bolagen haft möjlighet att skicka in bidrag med sina idéer och lösningar för vården, dessa matchas sedan mot aktörer inom Västra Götalandsregionen vilka erbjuds att ta del av dessa idéer.

En mängd bidrag har lämnats in och av dessa bidrag har sju stycken valts ut och kommer att få presentera sitt bidrag för en panel bestående av representanter från följande: Västra Götalandsregionen, Gothia Forum och Calanderska från vårdsidan samt AZ Healthworks, J&J och Lif från näringslivssidan. 

Ett av de sju utvalda bidragen är Health Solutions "Segmented Screening Tools", vilket är ett koncept där enkla och skalbara pre-screeningverktyg används i en stor populationsgrupp. Syftet är att hitta de individer som uppfyller kraven för att gå vidare i screeningen och därigenom även minska antalet individer för vilka man måste använda sig av mer kostsamma metoder för att ställa en diagnos (t ex gentester). Med denna metod kan diagnosområden som idag anses för kostsamma att screena bli möjliga att screena.

Arrangörer är: Health Innovation West

 
 


Om Health Solutions

Health Solutions är ett svenskt företag som arbetar med att hantera och förädla stora volymer av patient- och sjukvårdsgenererad hälsodata. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder för att ta fram verktyg som sorterar och visualiserar data i syfte att ge tillgång till rätt information vid rätt tillfälle, för att på så vis skapa bättre hälsa hos den viktigaste personen i informationskedjan, patienten. Slutprodukten kan vara beslutsstöd för vårdgivare, kvalitetsregister med realtidsdata och screeningverktyg eller andra skräddarsydda eHälso-lösningar. Våra produkter används över hela Norden såväl som internationellt. Health Solution har kontor i Stockholm och London. Besök oss gärna på www.healthsolutions.se

Kontaktpersoner

CEO, BCB Medical
Patrik Sobocki