2021-11-25 08:51Nyheter

FHabian del av viktig satsning i Region Stockhom

Det digitala screeningverktyget FHabian fortsätter att stötta vården i det viktiga arbetet i att diagnostisera patienter med familjär hyperkolesterolemi. Verktyget har funnit i klinisk drift sedan april 2021 och har sedan dess hjälpt till att finna patienter med denna ärftliga (men för vissa, svårupptäckta) diagnos. 

Nu satsar Region Stockhom 15 miljoner för att identifiera >50% av de som bär på sjukdomen inom Region Stockholm. Under år 2022 - 2024 är målsättningen att finna närmare 3 700 patienter som idag bär på sjukdomen utan att ha blivit diagnostiserade. 

Läs mer om satsningen på Karolinska Universitetssjukhusets hemsida.

FHabian är ett av våra digitala screeningverktyg. För att veta mer, kontakta gärna projektledaren Cecilia Sällström.

 


Om Health Solutions

Health Solutions är ett svenskt företag som arbetar med att hantera och förädla stora volymer av patient- och sjukvårdsgenererad hälsodata. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder för att ta fram verktyg som sorterar och visualiserar data i syfte att ge tillgång till rätt information vid rätt tillfälle, för att på så vis skapa bättre hälsa hos den viktigaste personen i informationskedjan, patienten. Slutprodukten kan vara beslutsstöd för vårdgivare, kvalitetsregister med realtidsdata och screeningverktyg eller andra skräddarsydda eHälso-lösningar. Våra produkter används över hela Norden såväl som internationellt. Health Solution har kontor i Stockholm och London. Besök oss gärna på www.healthsolutions.se