Press


Health Solutions

Health Solutions är ett svenskt företag som arbetar med att hantera och förädla stora volymer av patient- och sjukvårdsgenererad hälsodata. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder för att ta fram verktyg som sorterar och visualiserar data i syfte att ge tillgång till rätt information vid rätt tillfälle, för att på så vis skapa bättre hälsa hos den viktigaste personen i informationskedjan, patienten. Slutprodukten kan vara beslutsstöd för vårdgivare, kvalitetsregister med realtidsdata och screeningverktyg såväl som andra skräddarsydda eHälso-lösningar. Våra produkter används över hela Norden såväl som internationellt. Health Solution har kontor i Stockholm och London. Besök oss gärna på www.healthsolutions.se

Kontaktpersoner

CEO Health Solutions
Joakim Söderberg
COO Health Solutions
Marie Arnell
Chairman of the Board of BCB Medical Holding
Birgitta Stymne Göransson
Projectmanager Health Solutions
Martina Breitenau
Project Manager Health Solutions
Teresa Reinli
Project Manager Health Solutions
Cecilia Sällström